FAQ

Hier vind je de meest gestelde vragen en de antwoorden.
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Stap 1
Controleer allereerst of de woningen passend zijn bij jouw inkomen (zie verderop in deze FAQ)

Stap 2
Kies jouw voorkeurswoningen via de woningzoeker. Klik op een woonlaag voor het overzicht van de verdieping en klik vervolgens op de woning waarvan jij de details wilt bekijken. Je kunt dan ook de woningplattegrond downloaden. Heb je een woning gevonden die past bij jouw voorkeuren? Dan voeg je deze toe aan jouw favorieten. Je kunt maximaal 10 favorieten toevoegen.

Stap 3
Ben je tevreden met jouw voorkeuren? Dan klik je rechts bovenaan de pagina op “Inschrijven”

Stap 4
De laatste stap is het aanvullen van jouw persoonlijke informatie en het uploaden van de documenten.

De inschrijf deadline voor de eerste toewijzing is 5 februari 2021.

Kijk verderop in de FAQ voor de benodigde documenten in jouw situatie.

De woningen worden verhuurd onder de huurtoeslag grens. Het is dus mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Let wel huurtoeslag rekenen wij niet mee met het inkomen om aan de inkomenseis te voldoen.

Men hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten/courtage. Voor de oplevering van de woning dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien er niet (volledig) aan de inkomensvoorwaarden wordt voldaan of indien u zelfstandig ondernemer bent.

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen in House of Arnhem is het van belang dat jouw inkomen passend is bij de inkomenseis.

  • Wil jij alleen huren?
    Dan dient jouw bruto maandinkomen ca. 3 x de maandhuur te bedragen.
  • Wil je samen huren met je partner of een vriend?
    Dan mag het tweede inkomen voor 100% worden meegerekend.

 

Een borg wordt niet standaard gevraagd, alleen in gevallen waarbij er extra zekerheid nodig is. Bijvoorbeeld wanneer je zelfstandig ondernemer bent of wanneer je een tijdelijk contract heeft. De hoogte van de waarborgsom wordt bij de toewijzing vermeld.

Garantstellingen van ouders of derden zijn helaas niet mogelijk.

Een uitkering wordt als inkomen meegenomen mits het een uitkering voor langere periode betreft. Denk hierbij aan een WIA of Wajong uitkering. Indien dit het geval is ontvangen wij graag het volgende van u:

Toezeggingsbrief UWV in plaats van werkgeversverklaring
Kopie bankafschrift waarop storting uitkering zichtbaar isDaarna zullen wij intern beoordelen of u voldoet aan de inkomensvoorwaarden.
Studiefinanciering wordt niet meegerekend als inkomen.

Wij verhuren niet aan studenten

Dit kan met een fase B contract. Een fase A contract wordt helaas niet geaccepteerd.

Dit mag wanneer je aan de inkomenseis voldoet.

Dit mag wanneer je aan de inkomenseis voldoet.

Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden, gezinnen en twee vrienden.

Wanneer je net niet aan de gestelde inkomenseis voldoet vragen we eventueel een waarborg.
Voor zelfstandig ondernemers wordt standaard 3 maanden waarborg gevraagd.

Zie het 4-stappenplan bovenaan deze FAQ.

Standaard documenten:
* Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldige identiteitskaart of paspoort (voor- & achterzijde) conform richtlijnen van de Rijksoverheid.
* Uittreksel Basisregistratie Personen met Adreshistorie (verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven, niet ouder dan 1 maand)
* Kopie bankpas, voor de automatische incasso machtiging
* Verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring van uw huidige woning
* Indien u een koopwoning bezit:
– Laatste jaaropgave van uw hypotheekverstrekker
– De pagina’s van de koopovereenkomst waarop de verkoopprijs, de leverdatum, de passeerdatum en de ontbindende voorwaarden staan (verkoop eigen woning)
– Hypotheekhoudersverklaring (verkrijgbaar bij uw hypotheekverstrekker)
* Echtscheidingsconvenant (indien u gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven)

U bent in loondienst:
* Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
* Overzicht arbeidsverleden van Mijn UWV (uw gewaarmerkte verzekeringsbericht inclusief arbeidsverleden en loongegevens)

U bent zelfstandig ondernemer: (Houdt u rekening met een verplichte waarborgsom)
* Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
* Accountantsrapporten van de afgelopen twee jaar (getekend door uw accountant of boekhouder)
* Kopie laatste aanslag inkomsten-/vennootschapsbelasting
* Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)
* Kopie bankpas zakelijke rekening

U bent uitkerings-/pensioengerechtigde:
* Kopie laatste jaaropgaven (AOW/pensioen)
* Kopie bankafschrift laatste 3 stortingen
* Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming willen wij je verzoeken uw BSN-nummer door te halen op uw persoonlijke documenten.

Je kunt de documenten uploaden in het online dossier, nadat je het inschrijfformulier op de website hebt ingevuld. Dit doe je onder de knop “Mijn documenten”

Wil je huren met je partner? Dan upload je de documenten van jouw partner onder de knop “Documenten partner”.

Ter voorbereiding

Voordat je aan je inschrijving begint, raden we je aan om te controleren of je aan de inkomensrichtlijnen en andere voorwaarden kunt voldoen. Daarnaast is het handig om je voorkeursappartementen te noteren. Via deze website kun je het aanbod van appartementen in House of Arnhem bekijken. Heb je het appartement gevonden dat bij jou past? Noteer dan het adres. Je kunt dit later tijdens je inschrijving doorgeven bij je woonvoorkeur. Je kunt hier meerdere voorkeuren doorgeven.

Start inschrijving

Zodra de inschrijving is begonnen, zie je op de website een ‘direct inschrijven’ button. Daarmee word je doorverwezen naar een online dossier, waarin de inschrijving zal plaatsvinden. Je maakt hier een login voor aan. Je kunt daarna in deze beveiligde omgeving je gegevens invullen en de gevraagde documenten uploaden.

De eerste matchronde

Op een vastgestelde datum wordt de eerste matchronde gestart. Iedereen die is ingeschreven op dat moment, die voldoet aan de inkomenseis en alle gevraagde documenten heeft geüpload wordt meegenomen in die matchronde. Ook wordt er rekening gehouden met de door jou ingevulde voorkeurswoningen. Er wordt gevraagd om persoonlijke documenten te uploaden in de veilige ‘Mijn-omgeving’. Welke documenten we van je vragen, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Je ontvangt een e-mail indien je gematcht bent met een woning. De woning wordt dan voorlopig aan je toegewezen.

Indien geen match

Wanneer je niet als eerste uit de digitale loting bent gekomen, ontvang je daarover geen e-mail. Pas wanneer alle huurovereenkomsten getekend zijn, ontvang je een e-mail dat alle woningen verhuurd zijn. Het kan namelijk gebeuren dat woningen die voorlopig toegewezen zijn, weer beschikbaar komen. In dat geval wordt er een nieuwe matchronde gehouden. Daarin wordt iedereen die tot dat moment is ingeschreven meegenomen. Het kan dus gebeuren dat je alsnog een voorlopige toewijzing ontvangt.

Match = voorlopige toewijzing

Indien je als eerste uit de loting bent gekomen ontvang je daarvan bericht per e-mail.

Documenten akkoord

Je documenten zullen inhoudelijk worden beoordeeld door de vastgoedmanager. Indien alle documenten akkoord zijn, wordt de woning definitief aan je toegewezen en ontvang je de huurovereenkomst. Nadat jij de huurovereenkomst digital hebt ondertekend, kan de vastgoedmanager deze ook digitaal ondertekenen. Dan is het officieel: jij bent de huurder van je droomwoning! Gefeliciteerd!

Het contract zal digitaal ter inzage en ondertekening worden aangeboden.

Door de bouwwerkzaamheden zijn bezichtigingen niet mogelijk.

We doen ons best om, in overleg met de aannemer, een kijkmoment te organiseren.

Wanneer er Open dagen georganiseerd (mogen) worden, zullen wij dit via een nieuwsbrief en via onze social media kanalen kenbaar maken.

Je huurt de woning voor minimaal 1 jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen alleen per de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.

Ja, de servicekosten zijn kosten bovenop de kale huur en bedragen € 95,- per maand afhankelijk van het type appartement. Let wel dit is een indicatie. De daadwerkelijke service kosten zullen in de huurovereenkomst worden vermeld.

De service kosten zijn gesplitst: € 60,- service kosten en € 35,- stofferingskosten.

Voor de gezamenlijke ruimtes en diensten waar alle bewoners gebruik van maken worden de gemaakte bepaalde kosten gedeeld onder alle bewoners. Bijvoorbeeld voor onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken entrees & trappen. Deze kosten worden betaald van de servicekosten. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.

Alle parkeerplaatsen van House of Arnhem zijn op dit moment verhuurd.

De verwachtte oplevering van de appartementen van House of Arnhem is april 2021.

House of Arnhem keukens: alle appartementen hebben dezelfde keukenafwerking, zwart kleurige frontjes met donker kleur aanrechtblad. De keukens zijn volledig voorzien van inbouwapparatuur. De kleine appartementen hebben een 2 pits kookplaat en de grotere appartementen een 4 pits kookplaat.

House of Arnhem badkamers: deze is voorzien van wit en antraciet kleurige wand- en wit vloertegelwerk en glazen douchewand.

De woningen beschikken niet over een wasmachine aansluiting. Je kunt hiervoor de algemene wasserette gebruiken.

De wanden van alle appartementen worden voorzien van voor gesausd glasvlies behang (onder voorbehoud van wijzigingen).

Alle appartementen zijn in zijn geheel voorzien van een pvc vloerafwerking.

De woningen worden verwarmd via duurzame warmte WKO en u wordt verplicht om een contract af te sluiten bij een leverancier. Informatie hierover volgt tezamen met de huurovereenkomst.

House of Arnhem beschikt over een beperkt aantal externe bergingen en deze zijn apart te huur, we kennen drie verschillende bergingen:

small: €20 p/mnd
large: €35 p/mnd
XL: €40 p/mnd

Ja, House of Arnhem beschikt over een gezamenlijke fietsenstalling.

In de algemene ruimte kan je gebruik maken van de WIFI die hier wordt geïnstalleerd. Voor je eigen woning dien je een eigen abonnement af te sluiten.